Регистрация за летен езиков лагер

Регистрационен формуляр за лагер

Моля, впишете точно необходимата информация във формуляра. Регистрацията е валидна след заплащане на Регистрационната такса от 100 евро по банков път.