Регистрация за летен езиков лагер

Регистрационен формуляр за лагер

Моля, впишете точно необходимата информация във формуляра. Регистрацията е валидна след заплащане на Регистрационната такса от 100 евро по банков път.

Банкови реквизити

  • „Английски клуб – София“ ЕООД
  • Интернешънъл Асет Банк
  • IBAN:  BG58  IABG  8123   1000  656  101

Регистрирайте се за участие в лагер като запишете своето име, имейл, телефон, училище, възраст  и  град/село.