Цени и правила на лагера

Цена  на  лагера  – 938 лв /480 евро/

/В т.ч. 452 лв. настаняване и храна  и 486 лв. за обучение./

В обявената цена не е включен транспорт.  Родителите решават по какъв начин пътува детето им.

Регистрационната такса от 196 лв /100 евро/ се заплаща до 30 март 2019 г. по банков път. Остатъкът от сумата се заплаща по банков път или в брой при пристигане на лагерника в лагера.

Промоции:

1. 10 % отстъпка за регистрация до 30 март  2019 г. /845 лв. , от които  452 лв. настаняване и храна и 393 лв. за обучение/

2.  отстъпка за курсисти на фондацията –  ваучери от учебната година за отлични резултати

3. 10% отстъпка за братя и сестри.

Забележка – можете да ползвате само един вид отстъпка.

  • Банкови реквизити
  • „Английски клуб – София“ ЕООД
  • Интернешънъл Асет Банк
  • IBAN:  BG58  IABG  8123   1000  656  101

Фондация Английски клуб предлага уникална възможност на учениците от различни класове да изучават и подобряват заедно езиковите си умения, да изучават нови култури и да създават приятелства.

Лагерът-школа на фондация „Английски клуб“ е предназначен за обучение по чужди езици и представлява интензивен летен курс, който фокусира на умението „Говорене“ и развиване на уменията за презентация. В тази връзка е предназначен за ученици, които имат желание за по-голямо натоварване и желание за учене. Лагерът-школа не е спортен лагер. нито ваканционен лагер за почивка.

Всички ученици спазват следните принципи:

• не използват алкохол и други вещества и са на ясно, че употребата на забранени вещества пред другите лагерници води до незабавно освобождаване от лагера;
• не използват цигари и други тютюневи изделия;

забранена е употребата на чипс, снакс и газирани напитки

• държат се приятелски и са отговорни за поведението си по отношение на всички останали хора в лагера;
• уважават и ценят всички останали участници независимо от расата им, религията им, пола, възрастта, етнически произход;

  • стриктно спазват правилата за безопасност на плажа и при излизане от района на лагера; 

• уважават и спазват инструкциите на ръководителите, екипа, персонала и др.;
• съгласни са , че Директора на лагера или нейн официален заместник има правото да отстраняват лагерници поради неспазване на дисциплината, медицински /психически и хронични заболявания недокладвани от родителите преди лагера/  или други причини, които нарушават учебния процес и реда в лагера. При необходимост от отстраняване родителите сами уреждат транспорта на ученика и не получават обезщетение или възстановяване на таксата за лагера. Ако ученикът повреди имущество на хотела родителите заплащат цялата щета.