Цени и правила на лагера

Цена  на  лагера  480 евро

Регистрационната такса от 100 евро се заплаща до 30 март 2019 г. по банков път. Остатъкът от сумата се заплаща по банков път или в брой при пристигане на лагерника в лагера.

Промоции:

1. 10 % отстъпка за регистрация до 30 март  2019 г.

2.  отстъпка за курсисти на фондацията –  ваучери от учебната година за отлични резултати

3. 10% отстъпка за братя и сестри.

Забележка – можете да ползвате само един вид отстъпка.

  • Банкови реквизити

Фондация „Английски клуб“

„Интернешънъл Асет Банк“ АД

BIC  IABGBGSF

IBAN  BG35 IABG 7093 1055 2528 01

 

Фондация Английски клуб предлага уникална възможност на учениците от различни класове да изучават и подобряват заедно езиковите си умения, да изучават нови култури и да създават приятелства.

Всички ученици спазват следните принципи:

• не използват алкохол и други вещества и са на ясно, че употребата на забранени вещества пред другите лагерници води до незабавно освобождаване от лагера;
• не използват цигари и други тютюневи изделия;
• държат се приятелски и са отговорни за поведението си по отношение на всички останали хора в лагера;
• уважават и ценят всички останали участници независимо от расата им, религията им, пола, възрастта, етнически произход;

  • стриктно спазват правилата за безопасност на плажа и при излизане от района на лагера; 

• уважават и спазват инструкциите на ръководителите, екипа, персонала и др.;
• съгласни са , че Директора на лагера или нейн официален заместник има правото да отстраняват лагерници поради неспазване на дисциплината, медицински или други причини. При необходимост от отстраняване родителите сами уреждат транспорта на ученика и не получават обезщетение или възстановяване на таксата за лагера. Ако ученикът повреди имущество на хотела родителите заплащат цялата щета.