Курсове по английски език

Курсове по английски език

Фондация „Английски клуб“ е школа за обучение по английски и  немски езици и провежда курсове за ученици и възрастни в базите си в София –  кварталите Гео Милев, НДК, Овча купел и Люлин 4; гр.Варна – до Община Варна и гр.Търговище – в сградата на ЦКБ. Курсовете се провеждат в групи и индивидуално. Групите са от 6-10 човека.

Учебната година започва на 25 септември. Регистрацията за включване в курсовете по английски език за следващата учебна година  с % отстъпка започва от 1 май и продължава до 30 юни. Курсистите, новопостъпили или настоящи,  могат да се включват в курс  и след тази дата, но не ползват отстъпка.

Всички желаещи да бъдат обучавани във фондация Английски клуб подават заявление в  избраната от тях база и се явяват на входящ тест за определяне на ниво. Изборът на подходящ график  за обучение в курсовете  зависи от  нивото на курсиста  и  графика на групите.

Обучението се извършва  по учебни системи на National Geographic –  www.ngl.cengage.com  При обучението курсистът разполага с учебник и учебна тетрадка , които закупува отделно от таксата за обучение.  Материалът се преподава в час и се упражнява допълнително в домашни условия, където се пишат и домашните.  Краят на всяко ниво завършва с изходящ тест и сертификат.

Учениците, в рамките на учебната програма, правят презентации два пъти годишно пред родителите по зададена тема от преподавателя. Презентациите са задължителни и са част от учебния материал.

Заплащането при груповите обучения се извършва месечно / до 10-то число на текущия месец/, срочно/през първата седмица на всеки срок или веднъж годишно / до 30 септември/.

Индивидуалните курсисти във фондация „Английски клуб“ извършват плащане на месец по 320 лв на числото от месеца, на което е започнало   обучението. Това включва 17 учебни часа.

Продължителността на учебния час във фондация „Английски клуб“ е 40 мин.

Фондация „Английски клуб“ извършва обучението по английски език съобразно Общата европейска езикова рамка.