Фондация Английски клуб – Търговище

 

30-01-2013-16-00-15

Адрес: ул.Васил Левски 5, ет 2
/ Сградата на ОКС/
Търговище

тел.: 0601 6 62 82

http://www.bgmaps.com/link/E07318DB3B9AF3377187B2C0E7C3F9F0