• Фондация Английски клуб провежда Курсове по английски език за деца, ученици и възрастни. Обучението е в групи по 6-8 човека или индивидуално. Графикът се съгласува с възможностите на курсистите. Учебниците са издания на National Geographic.

Курсове